u12

テクトロ12月結果

2020-01-30
《2019年    テクトロテスト12月U-7》

ベスト3①りょうすけ     (1年生)          53点②あきと           (1年生)          43点③たく              (1年生)          32点

《2019年     テクトロテスト12月U-8》

ベスト5①みなと         (2年生)        271点②えいた         (2年生)        188点③れお            (2年生)        149点④おうじろう   (2年生)        119点⑤りょうすけ   (1年生)           53点

《2019年     テクトロテスト12月結果U-9》

ベスト10①けいし        (3年生)        391点②みなと        (2年生)        271点③えいた        (2年生)        188点④れお           (2年生)        149点⑤こうめい     (3年生)        120点⑥おうじろう  (2年生)        119点⑦まれん        (3年生)           93点⑧ゆうひ        (3年生)           87点⑧きりちゃん  (3年生)           87点⑩りょうすけ  (1年生)           53点

《2019年     テクトロテスト12月結果U-10》

ベスト10①いせい       (4年生)         456点②高げんと    (4年生)         455点③ゆうと       (4年生)         450点④えいたろう (4年生)         431点⑤りくと       (4年生)         420点⑥そうし       (4年生)         410点⑦あんり       (4年生)         406点⑧せいしろう (4年生)         400点⑨けいし       (3年生)         391点⑩あらし       (4年生)         387点

《2019年     テクトロテスト12月結果U-11》

ベスト10①いせい      (4年生)         456点②高げんと   (4年生)         455点③ゆうと      (4年生)         450点④えいたろう(4年生)         431点⑤りくと      (4年生)        420点⑥そうし      (4年生)        410点⑦あんり      (4年生)        406点⑧しょうま   (5年生)        403点⑨せいしろう(4年生)        400点⑩けいし      (3年生)        391点

《2019年     テクトロテスト12月結果U-12》

ベスト10①いせい      (4年生)        456点②高げんと   (4年生)        455点③ゆうと      (4年生)        450点④えいたろう(4年生)        431点⑤りくと      (4年生)        420点⑥そうし      (4年生)        410点⑦えいじ      (6年生)        409点⑧あんり      (4年生)        406点⑨しょうま   (5年生)        403点⑩せいしろう(4年生)        400点

《テクトロ10》

72点いせい          (4年生)高げんと       (4年生)

70点えいたろう   (4年生)

68点あんり        (4年生)

66点えいじ       (5年生)けいし       (3年生)