u12

テクトロ11月結果

2020-01-27
《2019年    テクトロテスト 11月 U-7》ベスト3

①   あきと   (1年生)          29点②   たいが   (1年生)          18点②   たく      (1年生)          18点④   こたろう(1年生)          16点《2019年    テクトロテスト11月  U-8》ベスト5

①   えいた      (2年生)          74点②   れお         (2年生)          69点③   おうじろう(2年生)          63点④   こうた      (2年生)          40点⑤   あきと      (1年生)          29点

《2019年    テクトロテスト11月  U-9》ベスト10

①   けいし      (3年生)        372点②   こうめい   (3年生)        168点②   ゆうひ      (3年生)        108点④   きりちゃん(3年生)           95点⑤   ゆうと      (3年生)           93点⑥   えいた      (2年生)           74点⑦   れお         (2年生)           69点⑧   おうじろう(2年生)           63点⑨   ともや      (3年生)           60点⑩   まなと      (3年生)           51点

《2019年  テクトロテスト11月   U-10》

①   高げんと     (4年生)          454点①   いせい        (4年生)          454点③   えいたろう  (4年生)          440点​​​​④   せいしろう  (4年生)         439点⑤   ゆうと        (4年生)         430点⑥   そうし        (4年生)         423点⑦   あらし        (4年生)         412点⑧   あんり        (4年生)         403点⑨   たくむ        (4年生)         401点⑩   ともや        (4年生)         377点《2019年テクトロテスト11月   U-11》

①   高げんと     (4年生)          454点①   いせい        (4年生)          454点②   えいたろう  (4年生)          440点④   せいしろう  (4年生)         439点⑤   ゆうと        (4年生)         430点⑥   そうし        (4年生)         423点⑦   あらし        (4年生)         412点⑧   あんり        (4年生)         403点⑨   たくむ        (4年生)         401点⑩   しょうま     (5年生)         377点《2019年テクトロテスト11月U-12》

※U-11結果に同じ《テクトロ10》

74点

高げんと     (4年生)

72点

いせい       (4年生)

68点

えいたろう (4年生)

66点

あらし      (4年生)あんり      (4年生)けいし      (3年生)